Wymagane dokumenty

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę:

Emeryci lub renciści:

  • dowód osobisty
  • drugi dokument ze zdjęciem
  • ostatni odcinek emerytury lub ostatnia waloryzacja (kopia, oryginał do wglądu) lub zaświadczenie z ZUS o wysokości emerytury
  • w przypadku rencisty - dodatkowo kserokopię dokumentu (np. orzeczenie lekarskie lub legitymację rencisty) stwierdzającego czas, na jaki renta została przyznana

Osoby prowadzące działalność gospodarczą:

  • wymagane dokument
  • dowód osobisty
  • drugi dokument ze zdjęciem
  • kopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopię aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku spółek osobowych
  • NIP
  • regon
Aparaty Cyfrowe, Canon, Case Logic, Kodak, Lowepro, Nikon, Panasonic, Pentax, Samsung, Sandisk, Sigma, Sony pamięci flash sandisk, flash sandisk, pamięci sandisk, cyfrówki Pentax, body Pentax, pentax obiektywy, aparaty cyfrowe pentax, cyfrówki Kodak, aparaty cyfrowe kodak, cyfrówki Nikon, Nikon body, lustrzanka nikon, aparaty cyfrowe nikon, cyfrówki Sony, Sony body, lustrzanka sony, aparaty cyfrowe canon, cyfrówki Canon, Canon body, lustrzanka canon, obiektywy canon, aparaty cyfrowe sony, cyfrówki Sigma, Sigma body, Sigma obiektywy, lustrzanka Samsung, body Samsung, kompakty Panasonic, cyfrówki Panasonic, torby Case Logic, pokrowce Case Logic, plecaki Case Logic, torby Lowepro, plecaki Lowepro, pokrowce Lowepro, pokrowce Delsey, obiektywy Tamron,